Kurs instruktorów windsurfingu

INFO O CZĘŚCI OGÓLNEJ: cena części ogólnej : 350 zł

Część ogólna robicie przez internet (e-learning). Egzamin w czasie trwania kursu. Jak dostać dostęp do obowiązujących materiałów? Po otrzymaniu wpłaty za cześć ogólna otrzymacie Państwo dostęp do materiałów obowiązujących na egzaminie.Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF ( licencjat , magistrskie), absolwenci TiR ( licencjat , magistrskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

INFO O CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ : cena części specjalistycznej : 1200 zł 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: . Ukończone 18 lat . Dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza . . Wykształcenie średnie poświadczone świadectwem . Przesłanie formularza zgłoszeniowego . Dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm . Ukończenie części ogólnej kursu Kurs obejmuje 80 godz. (łącznie z egzaminem).

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalności WINDSURFING, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Uprawnienia kursu instruktora windsurfingu

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktorarekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! 

Kurs instruktora rekreacji ruchowej przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zakwaterowanie na Campingu Rufa w Jastarni http://www.rufa.info.pl/594.html we własnym zakresie.

Na zajęcia możliwość wypożyczenia sprzętu . Kontakt Szymon Słoma 889-963-115