Kurs na instruktora nordic walking w Polsce

Kursy jednodniowe odbywają się w całej Polsce, w takich miastach jak: Warszawa, Katowice/ Chorzów, Zakopane/ Czarna Góra, Kraków, Karpacz, Toruń/ Bydgoszcz.  Rozpoczynają się one wcześnie rano i kończą w godzinach wieczornych. Tym samym ograniczamy liczbę osób w grupie i o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia jest nauczenie prawidłowej techniki nordic walking, oraz zapoznanie z metodycznymi aspektami nauczania tej dyscypliny. Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalności nordic walking, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej oraz terminu i szczegółowego miejsca szkolenia wraz z programem otrzymają Państwo po przesłaniu zgłoszenia.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Kurs instruktora nordic walking przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nordic walking, lub założyć własną szkółkę nordic walking.

cena części specjalistycznej: 490 zł

CZĘŚĆ OGÓLNA:

Część ogólną robicie przez internet (e-learning). Przyjeżdżacie tylko na egzamin w dniu kursu.  Materiały na część ogólną dostępne poz wypełnieniu zgłoszenia na e-mail. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), absolwenci TiR (licencjat, magisterskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

Cena części ogólnej: gratis dla uczestników części specjalistycznej!

Zatem całość kursu to tylko 490 zł!

UWAGA:

Rozpoczęcie kursu godz. 8.00 w dniu kursu.

OSOBA KONTKTOWA: SZYMON SŁOMA

TEL 889-963-115