Kurs na instruktora żeglarstwa

cena części specjalistycznej : 1100 zł 

cena egzaminu: 200 zł

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

Posiadanie patentu minimum żeglarza jachtowego, ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, wykształcenie średnie poświadczone świadectwem, dołączenie 2 zdjęć o formacie 35×45 mm .

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora sportu ze specjalności ŻEGLARSTWO, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Mazurskie Chaty 11-710 Piecki ul. Zwycięstwa 61 

ZATRUDNIAMY ABSOLWENTÓW DO PROWADZENIA OBOZÓW ŻEGLARSKICH.

Noclegi i wyżywienie:

Proponujemy nocleg w cenie 35 zł w Ośrodku Mazurskie Chaty.

Uprawnienia kursu instruktora żeglarstwa

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktorarekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu1-2 TYGODNI od zdania egzaminu! 

Kurs instruktora sportu przygotowuje kursantów do pracy; na obozach szkoleniowych, w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Zapisy: kontakt tylko na mail: biuro@sportpromotion.pl, tel: +48 608 287 139