Kurs isntruktora narciarstwa

Kurs instruktora narciarstwa przygotowuje do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach/koloniach, do prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkołę narciarską. 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie następujących wymagań:  

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza, 
  • wykształcenie średnie poświadczone świadectwem, 
  • uregulowanie opłaty,
  • posiadanie aktualnego zdjęcia w formacie jpeg, 
  • ukończenie części ogólnej kursu.

 

Cena kursu: 1450/1100 dla osób zwolnionych z części ogólnej.

Szczegółowe informacje:

Kurs składa się z dwóch części:

– ogólnej,

– specjalistycznej.

 

Część ogólna odbywa się w ramach nowoczesnego e-learningu.

Po zapisaniu się na kurs i uregulowaniu należności za tę część, otrzymacie Państwo dostęp do materiałów obowiązujących na egzaminie. Sam egzamin odbywa się podczas wyjazdu w formie pisemnej. 

Zwolnieni z części ogólnej są: 

-absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), 

-absolwenci TiR (licencjat, magisterskie), 

-instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy. 

Cena części ogólnej : 350 zł

 

 

Część specjalistyczna obejmuje 6 dni:

-zajęć praktycznych na stoku ukierunkowanych pod kątem doskonalenia techniki kursanta oraz przygotowania metodycznego do pracy w charakterze instruktora, 

-wykładów z wybranej specjalizacji,

-demonstrację serwisu,

-video analizy jazdy. 

Cena części specjalistycznej: 1100 zł

 

Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin końcowy. Praktyczne zaliczenie wszystkich elementów szkolenia i zdanie egzaminu stanowi podstawę do wystąpienia o wydanie legitymacji instruktora sportu ze specjalności NARCIARSTWO ZJAZDOWE, dającej kwalifikacje do prowadzenia samodzielnych zajęć w tej dziedzinie.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 tygodniu od zdania egzaminu!

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Kształcenia Kadr Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Dla narciarstwa:

Przed kursem prosimy o zaopatrzenie się i dokładne zapoznanie z: „Program nauczania narciarstwa zjazdowego PZN – SITN?

Inne pozycje z zakresu narciarstwa:

Zostań mistrzem narciarstwa, Szymon Słoma 

Narty FAN, Andrzej Lesiewski, Janusz Lesiewski, Pascal