Regulamin przedszkola

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NARCIARSKIEGO SPORT PROMOTION 2019/2020r.

 1. Zajęcia w przedszkolu narciarskim trwają od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach.
 2. Uczniowie spotykają się z instruktorami przed budynkiem szkółki o wyznaczonym czasie gotowi do zajęć.
 3. Uczestnicy zajęć którzy korzystają z naszego sprzętu proszeni są o stawienie się pierwszego dnia godzinę wcześniej w celu doboru sprzętu lub dzien wczesniej w godzinach popoludniowych.
 4. Przedpołudnie z kubusiem puchatkiem kosztuje 130 zł.
 5. Po pierwszym dniu należy uregulować całość za kurs.
 6. Rodzice są zobowiązani odebrać dzieci osobiście. W przypadku kursu do godziny 12 lub 15 rodzice odbierają dzieci w szkółce, a w przypadku kursu do 14 w bawialni.
 7. Jedna lekcja szkoleniowa trwa 55 minut.
 8. Kurs rozpoczyna się punktualnie, nie czekamy na ,,spóźnialskich”.
 9. Pierwszy dzień zajęć ma charakter organizacyjny. Zastrzegamy sobie zmiany grup; weryfikujemy umiejętności uczniów, tak aby wyrównać poziom w grupach.
 10. Rodzice proszeni są o nieprzebywanie w pobliżu grupy. Rozprasza to dzieci i utrudnia prowadzenie zajęć. Obecność rodzica podczas zajęć wymaga zgody instruktora.
 11. Dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jeżdżenia w kasku. 
 12. Dzieci powinny być przygotowane do zajęć; posiadać odpowiedni strój, rękawiczki, chusteczki oraz karnet na wyciąg.
 13. W razie rezygnacji/choroby podczas kursu, jeden dzień szkoleniowy jest liczony zgodnie z cennikiem: 130 zł/dzień.
 14. SPORT PROMOTION zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku małej ilości dokonanych  zgłoszeń, minimalna liczba uczestnikow to 3 osoby (w tym przypadku gwarantujemy zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika).
 15. Warunkiem przystąpienia dziecka do zajęć, jest akceptacja i podpisanie regulaminu.